every which rocks you

2011-03-12

HERUK GAMAGE PHOTOGRAPHY: පොඩි හමුදුරුවෝ (Junior)

HERUK GAMAGE PHOTOGRAPHY: පොඩි හමුදුරුවෝ (Junior): "ගිය අවුරුද්දෙ දවසක අපි වත්තල පන්සලකට ගිය ලොකු හමුදුරුවන්ගෙ ආරාදනාවකට, පන්සලේ විහාර ගෙය් චිත්‍ර ටික චායරුපගත කරන්න. ඒ ගිය වෙලවෙ පන්සලෙ දුව පෑ..."

No comments:

Post a Comment